Program do wycen elektrycznych online

Producent:

O programie

Zapraszamy do korzystania z programu do wycen elektrycznych online ‒ Wycennik. Zawiera on aktualizowaną na bieżąco bazę cenników producentów i dystrybutorów aparatury elektrycznej. Ułatwia przeszukiwanie wielu cenników z jednego miejsca.
Obecnie jest to baza kilkudziesięciu cenników powiększana o nowe pozycje. Jego funkcjonalność jest wciąż rozwijana. Zapraszamy do zgłaszania wszelkich sugestii i uwag odnośnie bieżącej wersji online.

Sposób wyszukiwania w cenniku

O ile pola wyboru formularza wydają się oczywiste, o tyle warto wspomnieć o znaku procent ‒ %, zastępującym dowolnej długości tekst.
Przy wyszukiwaniu wprowadza się go w pole tekstowe np. przy numerach katalogowych: abc1, abc2, abc3, bbc3 i wpisie wyszukiwania: abc% zostaną wyszukane pierwsze trzy numery. Natomiast przy wpisie w polu tekstowym %bc3 zostaną wyszukane trzecie i czwarte. Ta sama reguła dotyczy wyszukiwania po opisie, nazwie towaru producenta, czy symbolu.

Znak procent ‒ % może pojawiać się w różnych miejscach w podanym tekście wyszukiwania np. gniazdo%230V%IP44. Domyślnym ustawieniem cennika jest wprowadzenie znaku procent na obu krańcach wyszukiwanego tekstu.
Program do wycen elektrycznych online

Cenniki producentów

Wszystkie ceny podawane przez producentów, dystrybutorów, czy importerów są cenami netto (bez podatku VAT), przed rabatem. Na wszystkie towary może być udzielony jednakowy rabat, bądź towary takie mogą być podzielone na tzw. grupy rabatowe. Jeśli takie grupy występują, są podane przy pozycjach w cenniku.
Mając podany rabat od producenta, dostawcy, hurtowni, czy sklepu, możemy sami obliczyć cenę ostateczną na wszystkie interesujące nas pozycje.

Zapraszamy do korzystania z serwisu. Życzymy wygodnej obsługi.

Wycennik.pl 2018-2019